Advisory service for Collection of debts and Legal Representation in Poland

Our law firm has a litigation department which will support you with English speaking German and Polish attorneys, with years of court experience, e.g. before the Supreme Court in Warsaw. We conduct your lawsuit before courts in both Warsaw and nationwide in Poland in Polish and inform you at anytime in English about the status of your lawsuit against your Polish debtor.

As a principle, you are compelled to be represented by an attorney in Poland only before the Supreme Court (Sąd Najwyższy). However, legal representation is recommended in any proceedings before a Polish court, as the court language is Polish and Polish courts apply the Polish procedural law.

Our attorneys and lawyers can advise and represent you in the following areas:

  • collection of debts in Poland – out-of-court enforcement of claims (including the preparation of out-of-court payment requests, out-of-court negotiations with the debtor, drafting of out-of-court settlement agreements),
  • legal representation in all Polish courts,
  • taking measures of interruption of the statutory period of limitation,
  • representation in proceedings concerning the recognition of a foreign judgement,
  • representation in proceedings concerning European enforcement order and European payment order,
  • representation in the process of debt enforcement of Polish judgements,

  • representation in insolvency proceedings on the creditor’s side (registering claims in the bankruptcy proceedings, participating in the meeting of creditors, detection process against the liquidator).
Może jakieś roszczenia prawnie ustalone przez sąd w Niemczech, Francji czy Włoszech (czyli wyroki zaoczne) “śpią” przy Twoim biurku, które nie zostały jeszcze przekazane do egzekucji długów wobec polskiego dłużnika w Polsce i które zamierzasz przechowywać w archiwach? W tym zakresie po raz kolejny chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem w podejmowaniu niezbędnych kroków do windykacji należności w Polsce.

GET IN TOUCH WITH US!

Our address in Poland

Puławska 12A, lok. 2; 02-566 Warsaw

Call us in Warsaw

Tel.: 0048.22.854 29 10

Contact us

Practice Areas